Hero image

O nás

Jedáleň

Na tento týždeň nieje zverejnený jedálny lístok.

Odhlasovanie obedov

Cena stravnej jednotky za mesiac / jedno nezaopatrené dieťa
38€

Platba za stravovanie

Vážení rodičia, od 1.2.2023 na základe VZN Obce Rudina č.1/2022, Vás upozorňujeme na zmenu školského poplatku zo sumy 8 EUR na 13 EUR/mesačne
Platobné údaje na úhradu školského poplatku:
IBAN: SK51 5600 000 0031 5291 2002
VS: mesiac/rok (napr. 22023)
Do poznámky uveďte: meno a priezvisko dieťaťa

Školský poplatok nehradia deti PPV!

Platobné údaje na úhradu stravného v ŠJ:
Poplatok za mesiac: 38 EUR
IBAN: SK42 5600 0000 0031 5291 7014
Do poznámky uveďte: meno a priezvisko dieťaťa
Finančné prostriedky za obed sa vrátia len v prípade, ak zákonný zástupca odhlásil dieťa najneskôr nasledujúci deň do 07:15 hod.
Poplatok za stravu musí byť uhradený do 15 dňa v mesiaci!

Zoznam alergénov (nariadenie EÚ 1169/2011)