Hero image

O nás

Krúžky

Folklórny

Cieľom krúžku je rozvíjanie zvykov a tradícií. Deťom dávame možnosť hrať sa s ľudovými hračkami. Deti si choreografie môžu vyskúšať pred obyvateľmi obce.

Galéria