back side of hero

Vitajte na stránke

Materskej školy Rudina

front side of hero
O nás

Informácie o MŠ Rudina

Materská škola plní úlohy Školského vzdelávacieho programu Nezábudka spoznáva svet. Vlastné zameranie materskej školy vychádza z kutikulárneho materiálu Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

Viac o škole
onas-image

Najnovšie

Galérie