Dokumenty

Informácie COVID - neprítomnosť predškoláci

Stiahnuť

Školský poriadok

Stiahnuť

Školský vzdelávací program

Stiahnuť

Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní

Stiahnuť

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Stiahnuť

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Stiahnuť

2% z dane

Stiahnuť

Bezpríznakovosť žiaka

Stiahnuť

2022/2023

Stiahnuť